Hakkımızda

Eşitlik ve Diyalog Derneği

Eşitlik ve Diyalog Derneği, eşitliği türler arasında var olabilecek kurucu bir fikir olarak ele alırken, bu fikrin imkân ve iç içe geçmiş olanaklarını düşünmeye odaklanır. Eşitliğin temsillere sığmayacak kadar evrensel bir değer olması, onun kendisinin bugüne dair tahayyül edilen ekosistemin başlıca unsuru olarak tanımlanmasına kapı aralar.

Eşitlik ve Diyalog Derneği’nin üzerine çalıştığı eşitlik fikri, yerinde durmaz, her yere bulaşır, ifadenin sınırlarından taşar, saçaklanarak kendisine yepyeni mecralarda geliştirilme imkânı arar.
EDD; bir diğerine benzemeyenin, bir diğeri gibi düşünmeyenin, bir diğerine hapsolmayanın, onun gibi duyumlamayanın, bulunduğu yere uyumlanmayanın eşit olma hakkının peşindedir. Cadıların, canavarların, imkânsız bedenlerin, belalanmış kabilelerin sunduğu ilhamlardan beslenir.

Eşitlik ve Diyalog Derneği, diyalogu kültürler, halklar, gruplar, ötekiler, çizgiler, oluşlar, varlıklar arasında iletişim kanallarını çeşitleyen bir araç olarak önemser. Çatışma çözümlerinde toplumsal diyalog kanallarının açılmasından her daim ilham alır. Diyalogun sunduğu karşılaşma ve tanışma anlarının, birbiriyle temas eden yüzeylerin birbirilerinin kırılganlıklarının telafilerine sunduğu katkının, yeniden başlamanın, yeniden yola çıkmanın, bazen dönmenin, yıkılmış bir evin ardından başlayan yeni bir yuva kurma arayışının gücüne inanır.

Eşitlik ve Diyalog Derneği, barış kültürünü benimser, geliştirir ve diyalogun zeminini bu kültürel dokuyla örer. Otoriter siyasetlerin böldüğü, parçaladığı, nifak soktuğu topluluklar ve toplumlar arasında yeşerecek demokratik diyalog kanallarının takipçisi olmak, bu kanalları güçlendirmek, yerelleştirmek, deneyimler etrafında büyütmek ve tüm bu diyalog süreçlerinin hafızasını tutmak istiyoruz. Barışa olan inancımız bizi diyalog üzerine çalışırken motive ediyor, devinmeye müsait ama devrilmesi olası olmayan bir zemin sunuyor. Hafıza siyasetinin diyaloga ve barış kültürüne taşıdıkları ekseninde yeni bir eşitlik tarifini, çeşitlenen bir arada yaşam formlarını ve bir arada yaşamanın etiğini inşa etmeyi önemsiyoruz.

Küstürülmüş, kırılmış, uzaklaşmış, mesafelenmiş, birbirini düşman bilmişlerin diyalog kanallarını açması bizi demokratik bir yaşam özlemine daha da yakınlaştıracaktır. Bu sebeplerle Eşitlik ve Diyalog Derneği; “eşitlik” ve “diyalog”un birbirine baktığı, göz kırptığı, birbirinden güç aldığı ve birbirine tutunduğu zeminleri, kökleri, bağlantıları keşfetmek üzere yoluna bu iki kavramın eşlikçiliğinde çıkıyor.

Tüzüğümüz

Derneğin amacı, çatışmalar ve anlaşmazlıklar karşısında bir çözüm yöntemi olarak diyaloğun ve bir hedef olarak eşitliğin tesisi için çalışmak ve toplumsal barışın ve barış kültürünün var olduğu, herkesin eşitlik ve adalet temelinde yaşayabildiği bir toplumu savunmaktır.
Eşitlik ve Diyalog Derneği, hafıza ve barış çalışmalarına odaklanır.

Adres

HASANPAŞA MAH. İRFANBEY SOK. KARDEŞLER İŞ HANI NO:10, D:21, 34722 Kadıköy/İstanbul

E-posta

info@esitlikdiyalog.org

Bu web sitesi Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkıları ile hazırlanmıştır.