Eşitlik ve Diyalog Derneği olarak Sivil Toplum için Destek Vakfı, Turkey Mozaik Foundation ve bireysel bağışçılarımızın destekleriyle afet bölgesine barınma, enerji ve hijyen desteği ulaştırmak için 16 Şubat 2023 günü Adıyaman’a doğru yola çıktık. Bölgede ihtiyaç ve koşulların sürekli değişim halinde olduğunu hatırlayarak:

  • Afet yönetimi politikasındaki eksiklikler, hantallıklar, bürokratik engeller ve koordinasyonsuzluk hali ile şeffaf olmayan, antidemokratik süreçler depremin yaralarının sarılmasını ve dayanışmayı engeller düzeyde. Sayısal göstergeler üzerinden depremin etkisini kavrayabilmek ise mümkün değil.
  • 6 Şubat depremleri sonrasında yaşanan sadece bir doğal afet değil; rant, ihlal ve ihmallerin toplamından oluşan bir felakettir. Bölgede gördüğümüz en hayati sorun geçici barınma ihtiyacının, hijyen koşullarının ve temel ihtiyaçların depremden günler sonra bile karşılanamamış olması.
  • Geçici barınma olanakları sunulmayanlar, hasta, sakat ve yaşlı yurttaşlar hasarlı binalarda konaklamayı sürdürmekteler. Binalara dair objektif risk analizleri ve güvenlik odaklı tespit süreçleri işletilememekte.
  • Özellikle depremden etkilenen kadınlar, yaslarını ve acılarını yaşayamadıkları yoğun ve görünmez bir emek süreci içerisindeler. Kadınların hijyen temelli karşılaştıkları sorunlar da kadın sağlığını tehdit eder nitelikte.
  • Deprem bölgesinde yurttaşların sosyal olarak güçlendirilmesi, hak mücadelelerine destek verilmesi, dayanışmaların sürdürülmesi uzun vadeli olarak planlanmalı.
  • Tüm fiziksel aksaklıkların, ihmallerin, yokluğun arasında her deneyim birbirinden farklı olmakla birlikte bazılarımız için her şeyin daha da zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kadınların, LGBTİ+’ların, çocukların, göçmenlerin, çeşitli kırılgan grupların zaten erişilmesi zor olan ihtiyaçlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak özel alanların yaratılması en acil ihtiyaçlar arasında.