Eşitlik ve Diyalog Derneği

Eşitlik ve Diyalog Derneği, eşitliği türler arasında var olabilecek kurucu bir fikir olarak ele alırken, bu fikrin imkân ve iç içe geçmiş olanaklarını düşünmeye odaklanır. Eşitliğin temsillere sığmayacak kadar evrensel bir değer olması, onun kendisinin bugüne dair tahayyül edilen ekosistemin başlıca unsuru olarak tanımlanmasına kapı aralar.
Eşitlik ve Diyalog Derneği’nin üzerine çalıştığı eşitlik fikri, yerinde durmaz, her yere bulaşır, ifadenin sınırlarından taşar, saçaklanarak kendisine yepyeni mecralarda geliştirilme imkânı arar.
EDD; bir diğerine benzemeyenin, bir diğeri gibi düşünmeyenin, bir diğerine hapsolmayanın, onun gibi duyumlamayanın, bulunduğu yere uyumlanmayanın eşit olma hakkının peşindedir. Cadıların, canavarların, imkânsız bedenlerin, belalanmış kabilelerin sunduğu ilhamlardan beslenir.

Tüzüğümüz

Derneğin amacı, çatışmalar ve anlaşmazlıklar karşısında bir çözüm yöntemi olarak diyaloğun ve bir hedef olarak eşitliğin tesisi için çalışmak ve toplumsal barışın ve barış kültürünün var olduğu, herkesin eşitlik ve adalet temelinde yaşayabildiği bir toplumu savunmaktır.
Eşitlik ve Diyalog Derneği, hafıza ve barış çalışmalarına odaklanır.


Eşitlik ve Diyalog Derneği Afet Bölgesinde

Eşitlik ve Diyalog Derneği olarak Sivil Toplum için Destek Vakfı, Turkey Mozaik Foundation ve bireysel bağışçılarımızın destekleriyle afet bölgesine barınma, enerji ve hijyen desteği ulaştırmak için 16 Şubat 2023 günü Adıyaman’a doğru yola çıktık. Bölgede ihtiyaç ve koşullar… 

Eşitlik ve Diyalog Derneği Strateji Atölyeleri

Eşitlik ve Diyalog Derneği olarak, Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye Temsilciliği desteğiyle organize ettiğimiz strateji atölyeleri serisinin ilk etkinliği olan ‘’Etki Değerlendirme ve Etki Analizi’’ atölyesini 6 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdik…

Etkinlikler

Eşitlik çalışmaları kapsamında yetişkin eğitimleri, ekonomik-kültürel-sosyal faaliyetler, toplumsal farkındalık çalışmaları, göçmenlerle koruma, dayanışma ve eşitlik çalışmaları, aktif yurttaşlık kampanyaları, toplumsal hafıza, hatırlama, barış kültürü, diyalog, çatışma çözümü, ekoloji, cinsiyet eşitliği, iklim adaleti, farklılıklara saygı, dezavantajlı gruplarla dayanışma ve yardımlaşma gibi faaliyetler düzenleyeceğiz.

 

Yayınlar

Eşitlik, diyalog ve barış kavramlarını çeşitli yönleriyle ele alabilecek yazılar yayınlamak, çeviriler yapmak veya var olan çevirileri yayınlamayı planlıyoruz.

 

 

Projeler

Çatışma çözümlerine dair çalışmalar yürütmek, sivil toplumun çatışma çözümündeki rolüne destek sunmak, şiddetsiz iletişim eğitimleri, barış eğitimleri düzenlemek, alana dair yeni projeler ortaya koymak ve mevcut projelere katkı sunmayı planlıyoruz.

 

 

 

İlkelerimiz

Cinsiyet eşitliğini ve bu eşitliğe denk bir katılım önceliğini savunur. Heteronormatif ikili cinsiyet sistemine ve bu sistemin ürettiği söylem ve pratiklere karşı eşitlikçi bir dil ve yaşamı savunur.
Ekolojik yaşamı, doğayla ve tüm canlı türleriyle barış içinde yaşam seçeneğini savunur.
Her tür şiddetin karşısındadır ve şiddetsiz iletişimi savunur.
Çalışmalarında kolektif yöntemleri benimser, barışçıl çözümleri destekler ve demokratik zeminleri savunur.
Irk, etnik köken, toplumsal statü, sınıf, dil, din, inanç, inançsızlık, cinsiyet, cinsel yönelim, görüntü, beden, siyasi görüş, sağlık vb. nedenlerle meydana gelen ayrımcılıklara ve nefret söylemine karşı çıkar.
Tüm canlıların yaşam ve barış hakkını savunur.
Tekçi zihinlerin karşısında çeşitlilikleri gözetir ve demokratik çoğulculuğu savunur.
Emeğin hakkını ve toplumsal adaleti savunur.
Temel insan hak ve özgürlüklerini savunur, katılımcı demokrasileri destekler.
Şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık ilkelerinin her alanda uygulanmasını savunur.

Adres

HASANPAŞA MAH. İRFANBEY SOK. KARDEŞLER İŞ HANI NO:10, D:21, 34722 Kadıköy/İstanbul

E-posta

info@esitlikdiyalog.org

Bu web sitesi Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkıları ile hazırlanmıştır.